top of page

O meditaci srozumitelně

Meditace je nástroj, který máme k dispozici všichni, vždy a všude.


4 omyly úvodem:

  • Meditace je něco, co nemohou dělat všichni.

  • Meditace je tajemná praxe, kterou nelze pochopit.

  • Cílem meditace je stát se duchovním supermanem.

  • Meditace je pro světce a nikoli běžné lidu.


Garantuji vám, že opak je pravdou.


Meditace je nástroj, který máme k dispozici všichni, vždy a všude. I pár minut denně velmi rychle v běžné každodennosti pozitivně pocítíte větší energií, klidem a nadhledem. Meditace nás ukotvuje. Jsme odolnější, méně náchylné k prudkým reakcím.

  

V našem prostředí se nejčastěji meditací rozumí soustředění či zklidnění – samatha. Je to stav, kdy přivedeme mysl do klidu soustředěním se na jeden bod, plamen svíčky, mantru (slabiku, větu), zvuk, dech … a vyloučíme se své hlavy ostatní myšlenky a vjemy. Když se to povede, tělo i mysl pronikne hluboký klid, ztišení. Je príma, když praktikujeme denně alespoň pár minut, pár nádechů a výdechů. Vše se počítá. Časem budeme sami chtít tyto blažené pocity 'prázdné hlavy' zažívat častěji. Budeme-li takto cvičit pravidelně, dosáhneme cíle, kterým je hluboký stav vrcholného soustředění a klidu, kterému se říká džhána. Nastane příjemný a smysluplný stav, který umožní ohromný odpočinek celému našemu systému.


Chceme-li odhalit pravou tvář skutečnosti bez příkras, pokročíme k vytříbené technice vippasány, meditace vhledu, jasného uvědomování, všímavosti. Výše popsané soustředění je jejím předpokladem, nikoli však cílem. Cílem je vhled. Všímavě pozorujeme naši mysl a zkoumáme její hlubší úrovně až k vědomí samotnému. Chceme vidět věci takové jaké opravdu jsou. Učíme se sledovat fungování naší mysli klidným a nestranným způsobem. Cílem je bdělost a všímavost tak intenzivní, že jsme schopni vnímat svoji nezávislost na svém těle a okolním světě. My nejsme tělo, my jsme holá skutečnost. Klademe si otázky: Kdo jsem, když nejsem tělem? Jaké je mé pravé Já, které tělo používá jen jako nástroj? Tělo je „jen“ kabát. Staráme se o něj, ale stále je to „jen“ kabát. Nejsme to my …


Zpočátku nebo ve chvílích únavy si pouštíme do sluchátek vedené meditace. Nemusíme tak proces řídit, můžeme se uvolnit a nechat se vést a podržet. Vedené meditace v češtině i angličtině najdete na Youtube, Spotify, SoundCloud .... Mám dobrou vlastní zkušenost s aplikací v angličtině pro začátečníky Balance nebo pro pokročilejší směřující k tréninku všímavosti Waking Up. Dále sleduji a využívám ověřené učitele meditace, jejichž nahrávky najdete na uvedených kanálech – Tara Brach, Stephen Cope (např. The Daily Body Scan), Tracee Stanley a Jack Kornfield. V češtině pak Markéta Sulánská. Jistě objevíte další a další, kteří tempem a dikcí budou vyhovovat právě vám.


Sama praktikuji 5-20 min každé ráno. Kdykoli pak v MHD nebo autě (vezu-li se:-)). Bez obviňování, když se moc nedaří. Vždy s laskavostí a vděčností za alespoň pár vědomých nádechů a výdechů.


Začněte právě teď s tím, co nyní máte. Ať se nacházíte v jakémkoli zdravotním stavu nebo duševním naladění. Ať máte třeba jen pár minut času. Pozitivní účinky v běžné každodennosti se projeví velmi rychle.


Přeji krásné chvíle sami se sebou a následné objevy

Lenka Lustigová


Zdroj: Asa-Saga Hammarstedt – První pomoc pro vysoce citlivé lidi,  Henepola Gunaratana – O meditaci srozumitelně


Comments


bottom of page