top of page

Síla přirozeného dechu

Martin Wagenknecht

Pátek 3. 4. 18:15 – 20:45

Cena: 570 Kč

Rezervace: ZDE

Dech stojí v čele zájmu adeptů jógy v podstatě od nepaměti. O tom, proč tomu tak je, se nemusíme dlouze rozepisovat. Postačí, když mírně upravíme známé rčení: „Kam nemůže dech, tam musí lékař.“

Stává se, že přílišnou snahou o jeho kultivaci svůj dech zbytečně znásilňujeme a snažíme se ho přizpůsobit své představě toho, jaký by podle nás měl být. V rámci semináře se ale na dech podíváme z jiného úhlu pohledu. V duchu hesla: „Free your breath.“

 

Náš přístup bude vycházet ze základní premisy: „Naše tělo ví, jak má dýchat a zároveň chce dýchat.“ Je potřeba odstranit překážky v plynutí našeho dechu. Hlavním zaměřením bude to, jak naše tělo poskládat, aby jej dech mohl prostoupit.

Naznačíme i přesahy, jak s dechem dále pracovat a jak využít jeho síly ke svému prospěchu.

Předchozí zkušenost s jógou je vítána, ne však vyžadována.

Seminář povede Martin Wagenknecht.

 

Síla přirozeného dechu.png
bottom of page