top of page
Wagen_foto01 (1).jpg

Martin Wagenknecht

“Jóga je cesta, která nikdy nekončí, ale mnohokrát začíná."

 

Martin léta praktikoval „ashtangu“ pod dohledem Dalibora Štědronského. Zároveň je certifikováným učitelem její první a druhé série od Vijaye Kumara z Mysore v jižní Indii. Má také hathajógové vzdělání – 2. třída na České akademii jógy ve spolupráci s FTVS. Vedle toho absolvoval různá další školení a semináře, namátkou – súfijská jóga (Boris Tichanovský), jóga a vývojová kineziologie (Lenka Oravcová), basic backbending (Vinay Kumar), shiatsu (Jan Pletánek) aj. V současné době se věnuje také čínskému qigongu a svůj budoucí směr vidí v jeho propojování s jógou. 

"Všechny získané zkušenosti se doplňují a vytvářejí paletu různých přístupů, jež mi umožňují vybrat ten nejvhodnější pro daný okamžik a danou osobu nebo skupinu. Ve svém pojetí se snažím o celostní přístup. Chci, aby praxe jógy měla dvojí přesah: na jedné straně směrem k principům zdravého pohybu a hledání optimálního nastavení těla a jeho osy, což nás na druhé straně pomáhá dostat do kontaktu s tím, co nás přesahuje. Nejde o ásanovou ekvilibristiku, ale o výsledný stav – tím by měla být harmonie a klid. K tomu patří i humor a laskavý nadhled. Bez nich je jakákoliv činnost mrtvá. Jógu nevyjímaje."

http://tao-yoga.cz/inspirace/

bottom of page