top of page
MH_foto3_edited_edited.jpg

Monika Hollmannová

  • semináře a kurzy hathajógy a pránájámy Jiřího Čumpelíka

  • cvičitel jógy (Český svaz jógy)

  • asistentka J. Čumpelíka v hodinách výuky jógy tříletého studia Jógové terapie na FTVS UK v Praze

  • dvouletý psychospirituální kurz Hledat-Najít-Pustit Jitky Vodňanské

  • komplexní vzdělávací program v PCA přístupu zaměřeném na člověka

Jóga je mojí součástí mnoho let, od roku 2008 jsem cvičitelka jógy. Jóga mi hodně dává, chápu ji jako ucelený systém, model světa i praktickou disciplínou, která propojuje vnitřní i vnější aspekty lidské existence. Je pro mne důležité si přečtené i vyslechnuté ověřit na sobě a dává mi smysl propojování východní moudrosti se západními poznatky, především fyzioterapie a psychoterapie.

 

Během lekcí jógy se snažím pomoci účastníkům cítit se lépe – fyzicky i psychicky. Prakticky nastavujeme efektivní posturu (držení těla), hledáme vlastní vnitřní osu nejen pro jógové pozice a koncentraci, ale i pro běžný život. V každé pozici začínáme nastavením výchozí pozice, pokračujeme vědomým pohybem a uvolněním se do opor ve statické fázi. Snažíme se o kvalitu provedení dle aktuálních fyzických možností každého z nás. Díky soustředění se na přítomný okamžik zažíváme psychické uvolnění a přicházíme do kontaktu s místem klidu uvnitř nás. 

bottom of page