top of page

Jin jóga & 7 hlavních pozic (pro dolní část těla)

Daniela Pařízková

PO 19:30 - 20:30

15.3. 

Lekce probíhají online, link z lekce je aktivní 7 dní.

Rezervace lekce 15. 3.: ZDE

Společně si projedeme 7 hlavních "archetypů" jin jógových pozic, které se zaměřují na šlachy, vazy, klouby, fascie i svaly dolních končetin a podél páteře. V různých variantách pozic tkaničky, housenky, vážky, rotací, sedla, psa a draka se zaměříme na zatížení a protažení všech svalů okolo kyčlí a v tříslech, na kvadricepsy i hamstringy  a také na oblast podél hrudní a bederní části páteře. Cílem lekce pak bude, aby každý našel tu svou variantu, která bude pro zmíněné oblasti nejúčinější. 

IMG_0584_edited.jpg

Zakladatel jin jógy Paul Grilley po desetiletích praxe rozčlenil jin jógové pozice do několika hlavních skupin podle toho, na jaké tkáně a svaly (tzv. myofasciální linie) v těle se daná pozice zaměřuje. Každý z nás má jiný vrozený tvar kostí (skeletonbility), pohyblivost kloubů i vlastní pohybovou historii či vnímání svého těla, a tak na každého z nás bude v cílových oblastech fungovat jiná varianta daných pozic, abychom dosáhli potřebné stimulace,  protažení i následné uvolnění. Není vždy jednoduché rozpoznat, jak daleko máme v pozici jít a netlačit se do jiné formy pozice, kterou vidíme na svém učiteli nebo na obrázku, ale která pro nás není přínosná. A tak kromě práce s  naším tělem budeme v této lekci zlepšovat i introspekci toho, co se v našem těle i mysli během praxe jógy odehrává.

 

Jin jógová praxe probíhá v pomalém tempu s delšími výdržemi v jednotlivých pozicích (2–5 minut). Setrvání v ásanách napomáhá intenzivnějšímu působení na pojivové tkáně, flexibilitě kloubů a páteře a vede k hlubšímu uvolnění našeho organismu. Delší výdrže zároveň umožňují lepší uvědomění našeho těla, napojení na vlastní dech či navození kratších meditačních stavů.

 

Déle držené jinové pozice jsou často výzvou pro naše tělo i mysl, a tak se učíme,  jak ve stresových situacích a nepříjemných podmínkách zklidnít dech a uvolnit napětí v našem těle i mysli. V každé lekci zařazujeme krátké meditační cvičení vhodné pro  každodenní praxi (i mimo podložku). 

 

Zde si vyzkoušejte video jin jógy pro  uvolnění či zvukovou nahrávku lekce jin jógy pro bolestivá bedra i u sebe doma.

Lekce jsou vhodné i pro začátečníky, bez ohledu na věk.

 

Link na lekci Vám zůstane ještě 7 dní po vysílání, tj. můžete si ji zacvičit kdykoli.

bottom of page