7T6A2421%20as%20Smart%20Object-2_edited.

Hana Štráfeldová

  • Absolventka FTVS UK Praha

  • Instruktorka jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy (Jóga v širších souvislostech, Hlavice)

Jóga prostupuje mým životem více jak 15 let. Protažené a posílené tělo je pro mě velkým benefitem. K tomu klidnější mysl, plnější dech, vědomější jednání, vyšší vnímavost, citlivost k vlastnímu tělu, meditace, důvěra ve smysluplnost života a mohla bych pokračovat ještě dál, je toho hodně, za co jsem józe vděčná. Je pevnou a nedílnou součástí mého života.

Zkusila jsem různé jógové směry a přístupy, různé učitele u nás i v Indii a před 8 lety mě oslovila Spirální jóga. Je zaměřená terapeuticky,  je velmi detailní a precizní v popisu jednotlivých pozic. Při tomto směru jsem také absolvovala instruktorský kurz.

V lekcích dbáme na zdravé a koordinované nastavení ásan, které si vždy chvíli prodýcháme. Jen občas zařadím jednoduchou lehce dynamičtější sekvenci.  Při cvičení využíváme řadu pomůcek, díky kterým se cvičení individuálně přizpůsobí dle fyzických možností a proporcí každého z nás. 

Vedle jógy je mým koníčkem a prací psychologické poradenství a psychoterapie, ve kterém se zabývám mimo jiné propojováním emocí s jejich tělesnými projevy. Více o mně na www.hanastrafeldova.cz